Invoer Werkboek
Beko Bedrijfsvergelijking

M.O.C-er aan het woord

Jacqueline en Marc Gillis - Bakkerij Gillis

Enkele jaren geleden kwamen we via Beko Advies in contact met Management Onder-steunings Club M.O.C. We wilden ons bedrijf beter maken en waren erg benieuwd om eens een kijkje te nemen in de keuken van collega-bakkers. Daardoor zie je binnen je eigen onderneming ook weer verbeterpunten, waar je anders bedrijfsblind voor wordt. Door deze verbeteringen heb je de kosten van het lidmaatschap dan ook zo terugverdiend.

Bedrijfsdoorlichting

Aan het woord zijn Jacqueline en Marc Gillis van Bakkerij Gillis. Zij hebben een bakkerijmet winkel in Oisterwijk en een filiaal in Haaren. Die laatste is eerder dit jaar be-kroond met een ster in de verkie-zing Bakker met Ster. Onze M.O.C groep bestaat uit ongeveer 15 onder-nemers die een soortgelijk bedrijf hebben qua omvang. Aan de hand van een werkboek worden alle gegevens verzameld die door Frank van Sprang worden verwerkt in een rapportage. In het begin was ik nogal huiverig voor het opgeven van mijn cijfers, maar inmiddels weet ik dat er door iedereen zorgvuldig en vertrouwelijk mee wordt omgesprongen en is het voor ons dan ook geen enkel probleem meer. Het is prettig om van kritische mede-ondernemers verbeter-mogelijkheden te horen. Wij steken hier veel van op. Ook kunnen wij middels de bedrijfsdoorlichting sneller inspelen op actuele ontwikkelingen in de branche.

Kijken in de keuken

Eén week voor aanvang van een groeps-bijeenkomst ontvangen we de rapportage van het bedrijf waar we op bezoek gaan. Zo kunnen we ons goed voorbereiden. Het is altijd leuk om elkaar weer te zien en te horen hoe het gaat. Sommige groepsleden spreek ik tussendoor ook wel eens. Het is goed om samen te kijken naar wat er verbeterd kan worden, maar we leren ook veel van zaken die al goed gaan. Afsluitend is er altijd een actueel thema dat we behandelen. Eerder hebben we bijvoorbeeld gesproken over marketing en social media. Hoe gaan anderen daarmee om en kunnen wij hier ook iets mee? Ter afsluiting van de bijeenkomst is er altijd nog ruimte voor een hapje en een drankje. Omdat iedereen eerlijk en met respect voor elkaar, voor zijn mening uit kan komen heerst er altijd een open en gezellige sfeer.

Leren van elkaar

In het begin is het wel lastig om het commentaar van je collega’s te zien als opbouwende kritiek. Dat komt omdat je met je ziel en zaligheid bezig bent met de opbouw van je bedrijf. Maar na een groepsbijeenkomst barsten we tegenwoordig van de energie en ideeën! Vaak prikkelt het ons ook om eens kritisch na te denken. Hoe lossen anderen problemen op vaktechnisch, financieel en organisatorisch gebied op? En hoe kunnen wij dat vertalen naar ons eigen bedrijf? Naast het leren van onze groepsleden kunnen we altijd terugvallen op de groepsleiders Chiel van den Hout en Frank van Sprang. Zij weten op het juiste moment kritische vragen te stellen om iedereen weer aan het denken te zetten.  Het lidmaatschap betaalt zich voor ons ruimschoots terug. Collega’s die ambitieus zijn en hun bedrijf willen verbeteren of willen laten groeien moeten zeker lid worden. Voor alle bakkersproblemen is er wel iemand binnen de M.O.C groep met een oplossing!”