Invoer Werkboek
Beko Bedrijfsvergelijking

Verhelderende bedrijfsvergelijking

dankzij unieke samenwerking tussen bakkers en
Beko Advies


M.O.C (Management Ondernemers Club) is een studieclub voor bakkerij-ondernemers. In samenwerking met Beko Advies komt M.O.C tot unieke bedrijfsvergelijkingen en buitengewoon waardevolle resultaten voor haar leden. Steeds meer bakkers ontdekken de voordelen hiervan.

Organisatie

Formeel is M.O.C een vereniging met een gekozen bestuur. De leden, ruim honderd ondernemers, zijn al jarenlang in groeps-verband actief. Momenteel werken zij in acht groepen van 12 tot 15 ondernemers met vergelijkbare bedrijfssoorten. Vier keer per jaar komen ze bij elkaar. Ieder groepslid is dus eens per drie à vier jaar gastheer. Dit is tevens de middag waarop zijn bedrijf onder de loep wordt genomen.
 

Doorlichting

Voor een bedrijfsdoorlichting overlegt de ondernemer diverse gegevens over zijn winkel(s) en bakkerij(en) via een digitale invoer. Na analyse hiervan stelt Beko Advies een rapportage op die zij – op strikt vertrouwelijke basis – verstrekt aan de groepsleden. Door zich hierin te verdiepen komen zij goed voorbereid naar de bijeenkomst.

Cijfervergelijking

Sinds 1994 worden de exploitatiecijfers en belangrijkste kengetallen van alle M.O.C-bedrijven jaarlijks naast elkaar gelegd in één rapport. Dit biedt een uniek inzicht in het al dan niet renderen van bedrijven en eventuele knelpunten in de exploitatie. Ook de economisch minder onderlegde leden kunnen hiermee overweg en er voordeel mee opdoen. Per groep worden deze cijfers uitgebreid besproken.
 

Jaarvergadering

Jaarlijks houdt M.O.C haar ledenvergadering. Naast kennisoverdracht heeft deze ook zeker een sociale functie: leden ontmoeten ook ondernemers uit de andere groepen. Elke jaarvergadering heeft een actueel onderwerp als thema.

Bijeenkomst

Een groepsbijeenkomst duurt van 14.00 tot circa 18.30 uur en verloopt volgens vast schema:
  • Ontvangst: Hartelijk welkom!
  • Bedrijfsbeoordeling: Door de groepsleden
  • Rapport: Behandeling sterke en zwakke punten, kengetallen van het bedrijf met ook de nodige aandacht voor bedrijfs-economische zaken etc.
  • Beleid: ‘Waar wil ik naar toe met mijn onderneming en hoe ziet mijn markt er op termijn uit?' 'Hoe trek ik de hybride consument naar mij toe?'
  • Thema: Gedachtewisseling over actuele ontwikkeling, bijvoorbeeld op bedrijfseconomisch, vaktechnisch of management-gebied
  • Versterking van de inwendige mens
Alles wat ter sprake komt, betreft direct of indirect ook de andere groepsleden. Het motto is dan ook met én voor elkaar.

Samenvattend

De ervaring leert dat veel M.O.C-leden aanzienlijk profijt trekken van de bedrijfsvergelijkende activiteiten. Succesvol ondernemerschap vereist immers ook een scherpe blik buiten het eigen bedrijf. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. En van elkaar kun je veel leren, soms ook hoe iets niet moet. M.O.C is hiervoor hét platform: vakkundig, waardevol én sociaal.
 

Investering in uw bedrijf

De lidmaatschapskosten zijn gerelateerd aan de bedrijfsomvang. Verdeeld in drie categorieën varieert de contributie van ruim
€ 1.150,= tot ca. € 1.650,= excl. BTW per jaar. Uiteraard is dit inclusief doorlichting van het eigen bedrijf. Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar.
Bij de meeste leden verdient deze investering zich terug in de vorm van rendementsverbetering en/of versterkte bedrijfscontinuïteit.

Belangstelling?

Hebt u ook belangstelling voor optimale bedrijfsresultaten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Chiel van den Hout of Frank van Sprang van Beko Advies: 0346 - 58 41 84. Deze adviseurs begeleiden de activiteiten en vertellen u hier graag alles over.